UPOZNAJTE

GO:COIN –  crypto tokeni koji nastaju tvojim kretanjem !

GLOOK ti plaća da se krećeš ! Zaradi GO:COINE i kupuj u GLOOK aplikaciji !

GLOOK GO:COIN-i su elektronski vrednosni crypto tokeni  ili jedinice razmene koje korisnici GLOOK.ME mobilne aplikacije  mogu generisati putem verifikovanog fizičkog pokreta  (npr. hodanjem, trčanjem  ili vožnjom u nekom prevoznom sredstvu ).

GO:COIN-i se mogu koristiti za otkup proizvoda, usluga i drugih pogodnosti putem GLOOK:ME mobilne aplikacije, u meri u kojoj su takvi proizvodi, usluge i druge pogodnosti ponuđeni u GLOOK.ME aplikaciji.

Otkup proizvoda se vrši isključivo u GLOOK.ME mobilnoj aplikaciji na strani PONUDE i to zamenom raspoloživog GO:COIN kredita za ponuđeni proizvod, uslugu i drugih pogodnosti, čija je vrednost izražena u odgovarajućoj količini GO:COIN-a, nakon čega ćete dobiti jedinstveni elektronski KUPON sa barkodom kojeg možete zameniti za  proizvod, uslugu ili drugu pogodnost kod naznačenog prodavca čiji su kontakt podaci predstavljeni u ponudi.

Kako nastaju GO:COIN-i ?

Sve GO:COINE  generišu verifikovani fizički pokreti korisnika GLOOK.ME mobilne aplikacije. Zadržavamo pravo da uništimo generisane GO:COIN-e za koje imamo razlog da verujemo da su stvoreni na bilo koji drugi način i da suspendujemo ili onemogućimo GO:COIN-e koji se koriste u suprotnosti sa Uslovima korišćenja.

Konverzija

GLOOK  periodično (dnevno, nedeljno ili mesečno ) utvrđuje i  menja podobne oblike kretanja (MODOVI: HODANJE, TRČANJE i VOŽNJA )  ili mere razmene dužine puta u metrima  za GO:COIN-e.

GLOOK mobilna aplikacija  ima specijalne algoritme za verifikaciju kretanja i količine verifikovanog kretanja koje korisnici moraju preduzeti kako bi generisali GO:COIN-e

Detalji o kriterijima podobnosti i obimu verifikovanog kretanja koji su potrebni za generiranje GO:COIN-a  su navedeni i jasno predstavljeni na GO:COIN strani u okviru GLOOK.ME mobilne aplikacije na INFO STRANI.

Ograničenja

Možemo ograničiti maksimalnu dnevnu količinu GO:COIN-a koje korisnici GLOOK.ME mobilne aplikacije mogu generisati.  Primenljiva ograničenja se mogu razlikovati u zavisnosti od načina kretanja relevantnog korisnika ili drugih kriterijuma za koje smo odlučili da ih primenimo, a mi ćemo ih vremenom menjati i o tome ćemo obavestiti korisnike GLOOK mobilne aplikacije

web1

HODAJ, TRČI, VOZI i zaradi !

Instaliraj GLOOK aplikaciju  , registruj se lako i klikni na GO:COIN novčić ! Odmah START-uj kopanje GO:COIN-a i počni da se krećeš – svaki pređeni metar će ti doneti GO:COIN-e !

GO:COIN samo budi AKTIVAN i KREĆI SE !

GLOOK  je veoma koristan program – aplikacija koja ti pomaže da zaradiš CRYPTO GO:COIN-e i da za njih kupuješ sjajne proizvode, ali i usluge. Aplikacija GO:COIN u GLOOK-u na osnovu jedinstvenog aplgoritma ti omogućuje da STVARAŠ I TROŠIŠ na jednom mestu. DOVOLJNO JE DA BUDEŠ AKTIVAN I DA SE KREĆEŠ !

Preuzmi GLOOK aplikaciju i počni da zaradjuješ !